Chór Słowacki

KONTAKT

Stowarzyszenie Śpiewacze
Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego"
Miejski Ośrodek Kultury
ul.Mariacka 9
44-310 Radlin

email: chorj.slowacki@gmail.com

Konto: Bank Spółdzielczy
nr 74 8468 0000 0010 0030 0517 0001

Pokaż nas na mapie

Zarząd

Prezes

Urszula Sitek

Wiceprezesi

Ewa Fajkus,
Jolanta Sitek

Skarbnik

Małgorzata Wnuk 

Sekretarz

Joanna Sokół 

Gospodarz

Danuta Sobik