Chór Słowacki

SKŁAD CHÓRU 
Rok 2017

 

  Soprany

 • Durczok Mirela
 • Gonsior  Dorota
 • Rzechanek Maria
 • Sitek Jolanta
 • Sobik Danuta
 • Sokół Joanna
 • Wawrosz Kornelia
 • Nitefor  Joanna
 • Janas  Katarzyna
 • Okarma Ewelina 
 • Wojtanowska Stanisława
 • Lorenc Bogusława
   

  Tenory

 • Bugla Tadeusz
 • Radecki Jerzy
 • Rosa Alojzy

 

  Alty

 • Bednorz Ewa
 • Fajkus Ewa
 • Hlubek Agnieszka
 • Nawrat Janina
 • Nowak Anna
 • Olejnik Krystyna
 • Sitek Urszula
 • Widziołek Ilona
 • Wnuk Małgorzata

 

  Basy

 • Bednorz  Franciszek
 • Dambiec  Stanisław
 • Nawrat  Jan
 • Sobik Jan

Rok 2016

  Soprany

 • Durczok Mirela
 • Gonsior  Dorota
 • Rzechanek Maria
 • Sitek Jolanta
 • Sobik Danuta
 • Sokół Joanna
 • Wawrosz Kornelia
 • Nitefor  Joanna
 • Janas  Katarzyna
 • Okarma Ewelina 
   

  Tenory

 • Bugla Tadeusz
 • Radecki Jerzy
 • Rosa Alojzy

 

  Alty

 • Bednorz Ewa
 • Fajkus Ewa
 • Hlubek Agnieszka
 • Nawrat Janina
 • Nowak Anna
 • Olejnik Krystyna
 • Sitek Urszula
 • Widziołek Ilona
 • Wnuk Małgorzata

 

  Basy

 • Bednorz  Franciszek
 • Dambiec  Stanisław
 • Nawrat  Jan
 • Sobik Jan

Rok 2015 

  Soprany

 • Durczok Mirela
 • Gonsior  Dorota
 • Płaczek Anna 
 • Rzechanek Maria
 • Sitek Jolanta
 • Sobik Danuta
 • Sokół Joanna
 • Wawrosz Kornelia
 • Nitefor  Joanna
 • Janas  Katarzyna
 • Okarma Ewelina 
   

  Tenory

 • Bugla Tadeusz
 • Grabarczyk Bartosz
 • Kocjan Hubert
 • Radecki Jerzy
 • Rosa Alojzy

 

  Alty

 • Bednorz Ewa
 • Fajkus Ewa
 • Hlubek Agnieszka
 • Nawrat Janina
 • Nowak Anna
 • Olejnik Krystyna
 • Sitek Urszula
 • Widziołek Ilona
 • Wnuk Małgorzata

 

  Basy

 • Bednorz  Franciszek
 • Dambiec  Stanisław
 • Kretek  Robert
 • Nawrat  Jan
 • Sobik Jan

 SKŁAD CHÓRU 
Rok 2014 

  Soprany

 • Durczok Mirela
 • Gonsior  Dorota
 • Płaczek Anna 
 • Rzechanek Maria
 • Sitek Jolanta
 • Sobik Danuta
 • Sokół Joanna
 • Wawrosz Kornelia 

  Tenory

 • Bugla Tadeusz
 • Grabarczyk Bartosz
 • Kocjan Hubert
 • Radecki Jerzy
 • Rosa Alojzy

 

  Alty

 • Bednorz Ewa
 • Fajkus Ewa
 • Hlubek Agnieszka
 • Nawrat Janina
 • Nowak Anna
 • Olejnik Krystyna
 • Sitek Urszula
 • Widziołek Ilona
 • Wnuk Małgorzata 

  Basy

 • Bednorz  Franciszek
 • Dambiec  Stanisław
 • Kretek  Robert
 • Nawrat  Jan
 • Sobik Jan

 SKŁAD CHÓRU 

Rok 2013

  Soprany

 • Durczok Mirela
 • Płaczek Anna
 • Radecka Monika
 • Rzechanek Maria
 • Sitek Jolanta
 • Sobik Danuta
 • Sobik Magdalena
 • Sokół Joanna
 • Wawrosz Kornelia 

  Tenory

 • Bugla Tadeusz
 • Grabarczyk Bartosz
 • Hening Henryk
 • Kocjan Hubert
 • Kubik Ryszard  (zmarł 26.11.2013r.)
 • Radecki Jerzy
 • Rosa Alojzy

 

  Alty

 • Bednorz Ewa
 • Fajkus Ewa
 • Hlubek Agnieszka
 • Marcol Felicja
 • Nawrat Janina
 • Nowak Anna
 • Olejnik Krystyna
 • Pawlas Wiesława
 • Siekiera Elżbieta
 • Sitek Urszula
 • Widziołek Ilona
 • Wnuk Małgorzata 

  Basy

 • Bednorz  Franciszek
 • Dambiec  Stanisław
 • Nawrat  Jan
 • Sobik Jan