Chór Słowacki

KONTAKT

Stowarzyszenie Śpiewacze
Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego"
Miejski Ośrodek Kultury
ul.Mariacka 9
44-310 Radlin

email: chorj.slowacki@gmail.com

Konto: Bank Spółdzielczy
nr 74 8468 0000 0010 0030 0517 0001

Pokaż nas na mapie

 

Udział Chóru w festiwalach, konkursach, przeglądach:

W całym okresie istnienia Chór uczestniczył w Przeglądach Chórów Okręgu Wodzisławskiego  PZChiO (wcześniej w Zawodach Śpiewaczych) zajmując zawsze I. miejsca.

W 1947r. Chór wystąpił w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Świetlicowych w Warszawie, gdzie zajął II. Miejsce.
Po długiej przerwie Chór wziął udział w poważnej imprezie - Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej.
W 1985r. w eliminacjach wojewódzkich X FPPCh w Pszczynie zajął I. miejsce, a w eliminacjach
międzywojewódzkich w Kętach k/Bielska brązowy medal. Podobnie w 1986r. w eliminacjach
 wojewódzkich XI FPPCh w Gliwicach-Łabędach III. miejsce, eliminacjach międzywojewódzkich
w Kętach k/Bielska brązowy medal i w 1990r. zakwalifikował się również do finału w Chorzowie
i otrzymał pamiątkowy medal.
W 1986r. Chór wziął udział w Przeglądzie Chórów MGiE Siersza 86 w Myślachowicach k/Chrzanowa
oraz  Przeglądzie Chórów Kopalń Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego w ZDK Rymer
Chór trzykrotnie uczestniczył w  Turnieju Chórów o Kaganek Gwarków w Tarnowskich Górach
(1986r., 1987r. zajął III. miejsce oraz 1988r.)
W 1987r. Chór uczestniczył w Turnieju Chórów o Puchar Przyjaźni w Czechowicach Dziedzicach,
Chór uczestniczył w Przeglądzie Chórów Górniczych w Piekarach (1989r.) zdobywając wyróżnienie
– puchar kryształowy,Chór 5. krotnie uczestniczył w prestiżowym Turnieju Chórów Mieszanych
Oddziału Śląskiego PZChiO w Chrzanowie,
4. krotnie zdobywając główną nagrodę
- Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Chrzanowa. Było to w latach 1986-1998.
Chór uczestniczył we wszystkichdotychczasowych edycjach Turnieju Chórów
 im.M. Łunarzewskiego w Radlinie.
Pierwszy Turniej został zorganizowany w 1989r.
przez Chór im. J. Słowackiego z inicjatywy ówczesnego dyrygenta  J. Michalskiego.
W trzech pierwszych Turniejach Chór im. J. Słowackiego zajmował I. miejsce.
 W kolejnych zrezygnowano z ocen jury.
Chór uczestniczył 17. krotnie(1992-2008) w Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów
Josepha von Eichendorffa
w Raciborzu zdobywając: 4 nagrody Grand Prix,8 razy I. miejsce i 3 razy II. miejsce (dwa Festiwale nie były oceniane ze względu na brak środków spowodowany powodzią)
W 1993r. Chór zajął I. miejsce w Turnieju Chórów „Silesian Cantus” w Tarnowskich Górach.
Chór z powodzeniem brał udział w Wieczorach Kolędowych w Tychach. Zarówno w 1993r., 1994r.
 i 2003r. zakwalifikował się do udziału w Koncercie Galowym, natomiast w 1995r. został zaproszony
do udziału we Mszy św. i koncercie zaproszonych chórów na inaugurację Tyskich Wieczorów Kolędowych.
Wielokrotnie Chór uczestniczył w Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat”(1996-2009),
4. krotnie zakwalifikował się do finału w Piekarach Śl.
Od 1991r. rokrocznie Chór uczestniczył w nabożeństwie majowym w kościele p.w. WNMP
w Biertułtowach dając koncert pieśni przeplatany recytacjami, dedykowany matkom.
Od 1999r. koncert ten przyjął nazwę Festiwal Pieśni Maryjnej Regina Coeli w Biertułtowach.
 
Chór uczestniczył we wszystkich dotychczasowych edycjach.
Chór wielokrotnie uczestniczył w Wodzisławskich Spotkaniach Kolędowych w parafii p.w. św. Herberta w Wodzisławiu Śl., które odbywają się od 1995r. Każdorazowo zakwalifikował się do Koncertu Finałowego w parafii p.w. W.N.M.P. w Wodzisławiu Śl.
Chór uczestniczył 3. krotnie w Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Ks. Anzelma Skrobola
w Jastrzębiu Zdroju(1996r., 1998r.,2006r.)
W 1998r.Chór wystąpił w finale  Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Chór uczestniczył w dwóch edycjach Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O Salutaris Hostia”
w Katowicach-Piotrowicach
zdobywając w 2006r.I miejsce i Puchar Marszałka Województwa Śląskiego,
a w 2008r. I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Katowice.

Ważniejsze osiągnięcia w  roku 2010

Ważniejsze osiągnięcia w  roku 2011

Ważniejsze osiągnięcia w  roku 2012

Ważniejsze osiągnięcia w  roku 2013