Chór Słowacki

Zobacz także:

KONTAKT

Stowarzyszenie Śpiewacze
Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego"
Miejski Ośrodek Kultury
ul.Mariacka 9
44-310 Radlin

email: chorj.slowacki@gmail.com

Konto: Bank Spółdzielczy
nr 74 8468 0000 0010 0030 0517 0001

Pokaż nas na mapie

O Chórze

Ważniejsze wydarzenia w roku 2016:

__________________________________________________________________________________________________________

Towarzystwo Śpiewacze im. Juliusza Słowackiego w Radlinie zostało formalnie utworzone dnia 15 lutego 1920r. Wyłoniło się ono z założonego w 1894r. Związku Katolickich Robotników, którego działalność była nastawiona, szczególnie po odzyskaniu niepodległości w 1918r. na rozbudzanie uczuć patriotycznych, poprzez umiłowanie polskiej pieśni i poezji oraz  popularyzowanie w społeczeństwie Radlina kultury polskiej. Członkiem zbiorowym Związku Śląskich Kół Śpiewaczych chór został w 1920r.

Działalność zespołu w początkowym okresie obejmowała także pogadanki i wykłady dotyczące patrona zespołu, a także innych wybitnych Polaków oraz informacje związane z historią Polski. Inicjował je i prowadził pierwszy prezes Chóru Roman Szulik.

W 1924r. społeczeństwo Radlina – Biertułtów ufundowało Chórowi sztandar, będący do dzisiaj chlubą zespołu.

W okresie do II wojny światowej działalność Chóru, oprócz pracy nad repertuarem uatrakcyjniały między innymi: własne przedstawienia teatralne, koncerty, udziały w zawodach śpiewaczych, zjazdach, zabawy i wycieczki. Wytrwała praca chórzystów i kompetencje fachowe dyrygentów działających w chórze zaowocowały lokowaniem się „Słowackiego” w gronie laureatów konkursów i zjazdów śpiewaczych.

Okres II wojny światowej spowodował zawieszenie działalności. W tym czasie około 20 chórzystów poniosło śmierć w obozach koncentracyjnych, oddziałach partyzanckich, bądź poległo na frontach. Warto za znaczyć, iż ówczesny prezes Chóru Ludwik Ochojski przechowywał sztandar, narażając życie swoje i rodziny. Także znaczny zbiór nut był przechowywany w ukryciu między innymi przez dyrygenta Antoniego Różańskiego.

Chór wznowił działalność wiosną 1945r. i w krótkim okresie czasu doszedł do liczby prawie stu śpiewaków. Zespół wykazywał wtedy dużą aktywność, potwierdzoną znacznymi osiągnięciami w koncertach odbywanych w różnych miastach Polski.

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte to okres regresu i kryzysu w Chórze, którego efektem było ograniczenie liczby występów, znaczne zawężenie tematyki repertuaru a w konsekwencji spadek ilości czynnych członków Chóru. Pod koniec lat siedemdziesiątych Rozpoczął się nowy okres pracy; nastąpiło odmłodzenie zespołu, zwiększenie składu osobowego, co przyczyniło się do podniesienia poziomu wykonawczego opracowywanego repertuaru. Chór zaczyna ponownie brać udział w wielu turniejach i konkursach śpiewaczych oraz okolicznościowych koncertach także na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Charakterystycznym momentem działalności są tradycje rodzinnego muzykowania w „Słowackim”, które to istnieją w zespole od początku jego działalności aż po dzień dzisiejszy.

Chór posiada bogatą Kronikę, która odzwierciedla codzienne życie Zespołu i jego członków, a zarazem jest oryginalnym dokumentem czasu, w którym była pisana. Pierwszym kronikarzem był druh Musiolik Leopold. Następnie zapiski w Kronice do 1960r. prowadzili druhowie: I. Bugla, Ochojski, Różański, Pyszny i druhna Bartkowiakowa.

W 1989r.druhna Janina Nawrat uzupełniła zapisy od 1961-1989r.i prowadziła je do 2005r. W roku 2000 Kronika zdobyła nagrodę w konkursie rozpisanym przez Zarząd Oddz. Śl. PZChiO z okazji 90-lecia zorganizowanego ruchu muzycznego na Śląsku. Na szczególne podkreślenie zasługuje archiwizowanie przez druhnę J. Nawrat wszystkich pucharów, dyplomów i pamiątek Zespołu. Od 2006r. Kronikę prowadzi druhna Ewa Fajkus.

Od początku działalności Chór bierze czynny udział w Mszach św. z okazji świąt kościelnych,  jubileuszów, prymicji, ślubów, pogrzebów a także uroczystości państwowych (3. maja, 11. listopada),Również od początku istnienia Chóru tradycją stało się śpiewanie „Pasji” w  Niedzielę Palmową lub Wielki Piątek. Chór w repertuarze posiada również Oratorium Męki Pańskiej, czyli pieśni postne przeplatane rozważaniami wielkopostnymi. Od 1990r. nieprzerwanie Chór uczestniczy w Uroczystości Bożego Ciała w Biertułtowach,Chór uczestniczy również w obchodach Jubileuszów zaprzyjaźnionych Chórów.

Od  początku działalności Chór zawsze chętnie śpiewał kolędy, ale najczęściej tylko w swoim gronie. Dopiero w latach 80. zaczął dawać koncerty kolęd dla szerszej publiczności, głównie w kościołach, szpitalach, domach opieki czy muzeach. Ich liczba jest imponująca od 1983r. było ich160.
W pamięci chórzystów szczególnie utkwiły koncerty kolęd:

Na koniec 2009r. Chór liczył 43 czynnych członków. Od  września 2009r. Chór prowadzi  p. Agnieszka Patalong, która przejęła batutę od wieloletniego dyrygenta p. Jerzego Michalskiego.

Ważniejsze imprezy i przedsięwzięcia Chóru:

Wielkim wyzwaniem dla chórzystów i dyrygenta były koncerty organizowane z orkiestrą Filharmonii.

Koncerty z Filharmonią Zabrzańską

05.12.1993r. Koncert z okazji Dnia Górnika i 110 rocznicy powstania kop. „Marcel” wspólnie z Chórem „Polonia”. Połączone chóry zaśpiewały po włosku „Pieśń niewolników hebrajskich” z  opery „Nabucco” G. Verdiego oraz towarzyszyły soliście w kupletach z „Barona cygańskiego”
15.01.1994r. Koncert pt. „Najpiękniejsze walce świata” w ZDK :Marcel” dla pracowników kopalni i mieszkańców Radlina, z udziałem solistów Opery Śląskiej
22.10.1994r. Galowy Koncert Jubileuszowy z okazji 75-lecia Chóru „Słowacki” w ZDK „Marcel” Połączone chóry (z Chórem Polonia”) wraz z orkiestrą wykonały: „Pieśń niewolników hebrajskich” z opery „Nabucco” G. Verdiego, „Walc” z opery „Faust” Gounoda oraz „Exodus” W. Kilara. W dalszej części koncertu wystąpił sławny baryton A. Hiolski

Koncerty z Filharmonią Śląską

21.06.1992r koncert w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z okazji 70. lecia przyłączenia  Śląska do Macierzy. Orkiestra  i połączone chóry (ok. 500 osób) wykonały „Exodus”  W. Kilara  
22.09.1995r. Koncert Galowy z okazji 85-lecia  Oddziału Śląskiego PZChiO nasz chór wystąpił w  gronie siedmiu chórów.Połączone chóry wykonały  „3 Canti Laudantes” J. Świdra
11.11.1995r Koncert Finałowy z okazji zakończenia obchodów 85-lecia Oddziału Śląskiego PZChiO nasz chór wystąpił
 w Katowickim Centrum Kultury. Połączone chóry wykonały 2 z „3  Canti Laudantes” J. Świdra
01.12.1996r. Program pt. „Kilara Muzyka Świata”- w „Spodku” w Katowicach. Wystąpiła Orkiestra  Symfoniczna  Filharmonii Śląskiej wraz z chórem, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz 700 śpiewaków z Oddziału  Śląskiego PZChiO (był to pierwszy w historii „Spodka” koncert  symfoniczny). Połączone chóry wykonały  „Exodus” W. Kilara.

 Koncerty z Filharmonią Rybnicką

3.06.2000r. Koncert w ramach milenijnego festiwalu Rybnik 2000 i z okazji 80 rocznicy urodzin Jana Pawła II w bazylice św. Antoniego w Rybniku z połączonymi chórami rybnickimi  wykonaliśmy IX Symfonię L.van Beethovena
22.09.2001r. Koncert muzyki W. Kilara w bazylice św. Antoniego w Rybniku z połączonymi chórami rybnickimi wykonaliśmy utwory W. Kilara „Victoria”, „Angelus” i  „Exodus”
2001r. Finał Dni Cecyliańskich – w kościele św. Jadwigi w Rybniku z połączonymi chórami rybnickimi wykonaliśmy utwory W. Kilara
10.05.2002r. Uroczysty Koncert w Rybnickim Centrum Kultury z okazji Obchodów ośmiu wieków Rybnika z chórami rybnickimi wykonaliśmy utwory G. Verdiego, W. Kilara, L.van Beethovena
2003r. finał Dni Cecyliańskich z połączonymi chórami rybnickimi w kościele p.w. św. Jadwigi w Rybniku utwory G. Verdiego, W. Kilara, L.van Beethovena, W.A. Mozarta
03.05.2004r. Koncert Nadzwyczajny w kościele p.w. św. Jadwigi w Rybniku z okazji przyjęcia Polski  do UE – połączone chóry wykonały IX Symfonię L. van Beethovena
17.10.2006r. Jubileuszowy koncert symfoniczny w Rybnickim Centrum Kultury z okazji Światowego Dnia Muzyki i 10-lecia Towarzystwa Muzycznego im. Braci  Szafranków w Rybniku połączone chóry wykonały Fantazję c-moll op.80 L. van Beethovena
02.12.2007r. z połączonymi chórami rybnickimi wykonaliśmy „Magnificat” W. Kilara w bazylice w Rybniku

Od kilku lat Chór realizuje zadania w ramach ofert organizacji pozarządowych:

W roku jubileuszowym 2010 

Ważniejsze wydarzenia roku 2011:

 Ważniejsze wydarzenia  roku 2012:

 Ważniejsze wydarzenia roku 2013:

Ważniejsze wydarzenia roku 2014:

Ważniejsze wydarzenia roku 2015: