Chór Słowacki

KONTAKT

Stowarzyszenie Śpiewacze
Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego"
Miejski Ośrodek Kultury
ul.Mariacka 9
44-310 Radlin

email: chorj.slowacki@gmail.com

Konto: Bank Spółdzielczy
nr 74 8468 0000 0010 0030 0517 0001

Pokaż nas na mapie

Galeria

Jubileusze Chóru

Jubileusz 95.lecia  Rok 2015

Jubileusz 90.lecia  Rok 2010

Występ Chóru

Występ Chóru

Wprowadzenie sztandaru

Wprowadzenie sztandaru

Przemówienie Pani Prezes

Przemówienie Pani Prezes

Składanie życzeń przybyłych delegacji

Składanie życzeń przybyłych delegacji

Składanie życzeń przez Dyrektora MOK Henryka Stiel

Składanie życzeń przez Dyrektora MOK Henryka Stiel

Występ Chóru

Występ Chóru

Odznaczenie dla Druhny Janiny

Odznaczenie dla Druhny Janiny

Odznaczenie dla Druha Huberta

Odznaczenie dla Druha Huberta

Odznaczenie dla Druhny Elżbiety

Odznaczenie dla Druhny Elżbiety

Odznaczenie dla Druhny  Anny

Odznaczenie dla Druhny Anny

Odznaczenie dla Druhny  Małgorzaty

Odznaczenie dla Druhny Małgorzaty

Odznaczenie dla Druha Stanisława

Odznaczenie dla Druha Stanisława

Odznaczenie dla Druhny  Ewy

Odznaczenie dla Druhny Ewy

Odznaczenie dla Druha Dariusza

Odznaczenie dla Druha Dariusza

Odznaczenie dla Druha Bartosza

Odznaczenie dla Druha Bartosza

Wystawa

Wystawa

Prezentacja

Prezentacja

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Osiągnięcia Chóru

Osiągnięcia Chóru

Osiągnięcia Chóru

Osiągnięcia Chóru

Jubileusz 85.lecie  Rok 2005

Wprowadzenie sztandaru

Wprowadzenie sztandaru

Chór zaśpiewał Gaude Mater

Chór zaśpiewał Gaude Mater

Dyrygent Jerzy Michalski z Druhem Jerzym i Druhem Henrykiem

Dyrygent Jerzy Michalski z Druhem Jerzym i Druhem Henrykiem

Życzenia na ręce Pani Prezes składa Dyrektor MOK  Henryk Stiel

Życzenia na ręce Pani Prezes składa Dyrektor MOK Henryk Stiel

Gratulacje od przeds.Oddziału PZCHiO

Gratulacje od przeds.Oddziału PZCHiO

Odznaczenie dla Druhny Małorzaty

Odznaczenie dla Druhny Małorzaty

Odznaczenie dla Druhny Anny

Odznaczenie dla Druhny Anny

Odznaczenie dla Druha Jakuba

Odznaczenie dla Druha Jakuba

Odznaczenie dla Druha Jerzego

Odznaczenie dla Druha Jerzego

Odznaczenie dla Druha Stanisława

Odznaczenie dla Druha Stanisława

Odznaczenie dla Druhny Marysi

Odznaczenie dla Druhny Marysi

Odznaczenie dla Druhny Natali

Odznaczenie dla Druhny Natali

Świynto Ślóńskiej Godki MOK w Radlinie 20.02.2015

1993r.-Nagranie kasety i płyty CD 2002r.

Nagranie kasety w 1993r.

Nagranie kasety w 1993r.

I Nagranie płyty CD 03.2002r.

I Nagranie płyty CD 03.2002r.

II Nagranie płyty CD jesień 2002r.

II Nagranie płyty CD jesień 2002r.

1992r. Autograf  Wojciecha Kilara i 2001r. Bazylika w Rybniku  09.2001 Zenon Keller zdj.
Autograf Wojciecha Kilara

Autograf Wojciecha Kilara

Autograf Wojciecha  Kilara

Autograf Wojciecha Kilara

Bazylika w Rybniku  09.2001r.zdjęcie Zenon Keller

Bazylika w Rybniku 09.2001r.zdjęcie Zenon Keller

Wojciech Kilar (z lewej) z Mirosławem Jackiem Błaszczykiem

Wojciech Kilar (z lewej) z Mirosławem Jackiem Błaszczykiem

Dyrygent Jerzy Michalski (z lewej) z Dyrygentami występujących Chórów

Dyrygent Jerzy Michalski (z lewej) z Dyrygentami występujących Chórów

19.04.1994r. - Nagranie audycji w Polskim Radiu Katowice 

11.05.1991r.- 24.05.1991r.  - I Pielgrzumka Działaczy,Śpiewakówi Muzyków Śląska
do Ojca Św.Jana Pawła II 

Lata 1986-1990

Zdjęcie  wykonane 10.03.1986r. przez reportera Nowin Z.Kellera

Zdjęcie wykonane 10.03.1986r. przez reportera Nowin Z.Kellera

Myślachowice k.Chrzanowa 18.10.1986

Myślachowice k.Chrzanowa 18.10.1986

Myślachowice k.Chrzanowa 18.10.1986

Myślachowice k.Chrzanowa 18.10.1986

Kęty dnia 18.10.1986r.

Kęty dnia 18.10.1986r.

Chrzanów 14.12.1986r.

Chrzanów 14.12.1986r.

Występ Gliwice-Łabędy 25.05.1986

Występ Gliwice-Łabędy 25.05.1986

Koncert na jubileusz 65.lecia Polonii 4.10.1987

Koncert na jubileusz 65.lecia Polonii 4.10.1987

Koncert na rynku w Tarnowskie Górach 5.06.1988

Koncert na rynku w Tarnowskie Górach 5.06.1988

Jubileusz 70.lecia (własny) 18.11.1989

Jubileusz 70.lecia (własny) 18.11.1989

Koncert w Filharmonii Śl. 24.04.1990

Koncert w Filharmonii Śl. 24.04.1990

Ustroń koncert kolęd 12.1.1990

Ustroń koncert kolęd 12.1.1990

Lata 1978-1985

Koncert Okręgowy 28.5.1978

Koncert Okręgowy 28.5.1978

Jubileusz 50.lecia chóru Echo 17.9.1978

Jubileusz 50.lecia chóru Echo 17.9.1978

Jubileusz 60.lecia (własny) pod pomnikiem 21.10.1979

Jubileusz 60.lecia (własny) pod pomnikiem 21.10.1979

Jubileusz 60.lecia (własny) 21.10.1979

Jubileusz 60.lecia (własny) 21.10.1979

Koncert z okazji 40.lecia PRL 24.6.1984

Koncert z okazji 40.lecia PRL 24.6.1984

Koncert kolęd w Biertułtowach 29.12.1985

Koncert kolęd w Biertułtowach 29.12.1985

Lata 1924-1970

Wieliczka 10.06.1924r.

Wieliczka 10.06.1924r.

Poświęcenie sztandaru w Biertułtowach 29.07.1924r.

Poświęcenie sztandaru w Biertułtowach 29.07.1924r.

Koncert pieśni 01.07.1928r

Koncert pieśni 01.07.1928r

Zjazd w Syryni 05.06.1933r.

Zjazd w Syryni 05.06.1933r.

Wycieczka do Jankowic 07.1933r.

Wycieczka do Jankowic 07.1933r.

Wycieczka do Jankowic 07.1933r.

Wycieczka do Jankowic 07.1933r.

Jubileusz 15-lecia

Jubileusz 15-lecia

Zabawa  karnawałowa 1936r.

Zabawa karnawałowa 1936r.

Lipowo k.Żywca poświęcenie sztandaru  18.08.1946r.

Lipowo k.Żywca poświęcenie sztandaru 18.08.1946r.

Lipowo k.Żywca 18.08.1946r.

Lipowo k.Żywca 18.08.1946r.

Lipowo k.Żywca 18.08.1946r.

Lipowo k.Żywca 18.08.1946r.

Chór ze zdobytym pucharem lata 1945-46

Chór ze zdobytym pucharem lata 1945-46

Zjazd w Wodzisławiu 28.05.1959r.

Zjazd w Wodzisławiu 28.05.1959r.

Koncert u Grodonia -Tydzień Książki i Prasy 10.05.1959r.

Koncert u Grodonia -Tydzień Książki i Prasy 10.05.1959r.

Chór przed jubileuszem 40. lecia 28.05.1959r. (weterani)

Chór przed jubileuszem 40. lecia 28.05.1959r. (weterani)

Chór przed jubileuszem 40.lecia (śpiewacy) 28.5.1959

Chór przed jubileuszem 40.lecia (śpiewacy) 28.5.1959

Koncert jubileusz.40.lecia 5.09.1959

Koncert jubileusz.40.lecia 5.09.1959

Zjazd Zespołów Śpiewaczych Okręgu Wodzisławskiego 18.06.1961

Zjazd Zespołów Śpiewaczych Okręgu Wodzisławskiego 18.06.1961

Wycieczka do Zakopanego 16-17.9.1961

Wycieczka do Zakopanego 16-17.9.1961

Jubileusz 50.lecia (własny) 26.10.1969

Jubileusz 50.lecia (własny) 26.10.1969

Występ na 50.lecie Okręgu Wodzisławskiego PZCHiO 14.6.1970

Występ na 50.lecie Okręgu Wodzisławskiego PZCHiO 14.6.1970

Występ na 50.lecie Okręgu Wodzisławskiego PZCHiO 14.6.1970

Występ na 50.lecie Okręgu Wodzisławskiego PZCHiO 14.6.1970