Chór Słowacki

KONTAKT

Stowarzyszenie Śpiewacze
Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego"
Miejski Ośrodek Kultury
ul.Mariacka 9
44-310 Radlin

email: chorj.slowacki@gmail.com

Konto: Bank Spółdzielczy
nr 74 8468 0000 0010 0030 0517 0001

Pokaż nas na mapie

Sztandar Chóru im.Juliusza Słowackiego

 

W 1924 r. społeczeństwo Biertułtów ufundowało chórowi sztandar, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Towarzyszy chórowi we wszystkich uroczystościach chóru, państwowych i kościelnych, jest do dzisiaj chlubą zespołu.
 W kronice chóru w punkcie 68 napisano: „Uroczystość poświęcenia sztandaru tow. śpiewu dnia 29 lipca 1924 r.” : (po zdjęciach)
 „Wielkim wysiłkiem członków tow. niektórych obywateli a szczególnie ówczesnego zarządu ufundowano własny sztandar, który poświęcony został dnia 29 lipca 1924r.
Uroczystość poświęcenia obchodzono z wielkim programem. Zaproszono liczne tow. bratnie i miejscowe obywatelstwo.
O godz. 9oo wyznaczoną była zbiórka zaproszonych towarzystw i gości w ogrodzie p. Grodonia.
O godz. 9 3o nastąpił wymarsz uformowanego wspaniałego pochodu z licznymi pocztami sztandarowymi na Mszę polową, którą odprawiono na placu kopalnianym obok „Sióstr”.
Po nabożeństwie wspaniały pochód wrócił do ogrodu p. Grodonia, gdzie nastąpiło powitanie gości przez ówczesnego prezesa p. Ochojskiego L. po czym tenże oddał głos p. Basiście z Rybnika który wygłosił świetne przemówienie o znaczeniu pieśni polskiej i konieczności organizowania się śpiewaków.
Po przemówieniu p. Basisty urządzono przerwę obiadową, a dla „Ojców Chrzestnych” wspólny obiad.
O godz. 15-tej rozpoczął się koncert orkiestry i występy  bratniego chóru „Chopin” Radoszowy. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna.”
Warto podkreślić, że w latach okupacji sztandar ten przechowywał z narażeniem życia ówczesny prezes chóru Ludwik Ochojski.