Chór Słowacki

KONTAKT

Stowarzyszenie Śpiewacze
Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego"
Miejski Ośrodek Kultury
ul.Mariacka 9
44-310 Radlin

email: chorj.slowacki@gmail.com

Konto: Bank Spółdzielczy
nr 74 8468 0000 0010 0030 0517 0001

Pokaż nas na mapie

Sztandar Chóru im.Juliusza Słowackiego

W roku 1965 postanowiono odnowić sztandar. Wykonania zadania podjęła się druhna Wysocka. 
W roku 2007 ponownie odnowiono sztandar.